Istotne jest, aby nowozatrudniony pracownik dowiedział się, jakie są sposoby ochrony przed różnymi zagrożeniami.

Istotne jest, aby nowozatrudniony pracownik dowiedział się, jakie są sposoby ochrony przed różnymi zagrożeniami.

Co kryje się pod definicjom usługi Bezpieczeństwa pracy? To bardzo istotne zadania, jakimi para się wiele spółek, oferują one też niezwykle wysoko zaawansowane usługi przeciwpożarowe poprzez sprawowanie ciągłego nadzoru Bhp nad warunkami pracy, jako służba etatowa oraz zewnętrzna. Nic w tym zaskakującego. Właściwie dlaczego?

Ponieważ kursy Bhp są wszakże obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych, którzy dopiero co rozpoczęli pracę na nowym stanowisku. Kursy które znajdzie na stronie dzielimy na 2 typy. Jakie rzeczywiście mamy rodzaje? Są to szkolenia tzw. wstępne obejmujące instruktaż ogólny i stanowiskowy i te okresowe. Kursy te odbywają się w trakcie pracy i nie mogą one trwać krócej niż trzy godzinki lekcyjne.

Zatrudniony człowiek zapoznaje się wtedy z podstawowymi zasadami Bhp, tzn. z bezpieczeństwem pracy a także higieną. A dokładniej z zasadami, jakie są związane z higienicznym i bezpiecznym wykonywaniem pracy. Nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad Bhp w naszych polskich zakładach czuwa, nie kto inny, jak tylko Państwowa Inspekcja Pracy. Jeżeli jest mowa o wspomnianym wcześniej instruktażu stanowiskowym, to musi być on niewątpliwie przeprowadzony, zanim do swojej pracy zostanie dopuszczony pracownik, zatrudniony na stanowisku robotniczym, czyli na takim, na którym jest narażony na bardzo liczne zagrożenia. Dlatego tak istotne jest, aby nowy pracownik dowiedział się, jakie są metody ochrony siebie przed różnymi zagrożeniami. Najpierw tłumaczy to na wstępnej rozmowie przełożony, a następnie dokładniej przedstawia to a ponadto omawia inne czynności instruktor. Finałem jest przeprowadzony sprawdzian z uzyskanych wcześniej i zebranych wiadomości.

Instruktaż stanowiskowy musi być jednakże przeprowadzony raz jeszcze w pewnych sytuacjach, jeżeli na przykład na stanowisku pracy nastąpią zmiany organizacyjno-techniczne, a pośród nich zmiana procesu technologicznego czy organizacja miejsc pracy. UWAGA! Zorganizowanie szkolenia Bhp w charakterze instruktażu stanowiskowe i ogólnego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz zaznaczone w jego aktach. Takie oświadczenie musi mieścić nazwisko i imię danego pracownika a ponadto miejsce a także datę zaliczenia takiego szkolenia, jak również podpis. Są również organizowane kursy Bezpieczeństwa pracy zwane okresowymi. Ich czas trwania jest zależny od powszechnego programu – max. są to sześćdziesiąt cztery godziny lekcyjne. Jeśli konkretny pracownik pokaże swoje ważne zaświadczenie, dzięki którym potwierdzi odbycie wymaganego kursu okresowego Bezpieczeństwa pracy w konkretnym okresie u jakiegoś innego pracodawcy, ma szansę być wtedy zwolniony z pierwszego kursu wstępnego. To bardzo ważna informacja. Takie szkolenie może oczywiście obejmować pozostałą grupę miejsc pracy, jednakże program szkolenia musi uwzględniać zakres, jaki jest niezbędny do dopuszczenia do pracy na całkiem nowym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*